Bachelor’s degree
Full-time form of study in Czech language.

Výjimečně na příští akademický rok rušíme přijímací zkoušky do Bc. a Mgr. programů v češtině. Uchazeči jsou přijímáni v pořadí, v jakém podali přihlášku ke studiu až do naplnění kapacity v jednotlivých studijních programech.

Master’s degree